top of page
Vegetable Garden

Els beneficis

MEDITMIN és un fertilitzant orgànic creat a partir de les sals minerals orgàniques trobades a l'aigua del mar que, gràcies als avenços tecnològics en les notícies, està ajudant el paisatge agrícola d'una manera que dóna forma al futur de tots nosaltres.

Fortaleixent les plantes.

"El producte augmenta la resistència de la planta davant les plagues."

Productes més nutritius

La collita resultant és més nutritiva a causa de l'augment de la quantitat de minerals en el sòl.

Aumentar la resistència contra la sequera

Les plantes es tornen més resistents i menys dependents de l'aigua.

Increment de la collita

El compost nutritiu permet que la collita augmenti la seva producció.

Disminució/eliminació dels pesticides

L'enfortiment de la planta resulta en una disminució de la necessitat de pesticides nocius.

Ajuda vers la seguretat alimentària

Obtenir una collita més gran i més nutritiva beneficia tant als humans com als animals.

bottom of page